РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

30.12.2016.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ЗЕМУН

Магистратски трг,Господска- припрема,асфалт

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог - асфалт

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

ПАЛИЛУЛА

Бул.деспота Стефана угао Цвијићева-компресор,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Смедеревски пут-припрема

Вјекослава Ковача-компресор

ЧУКАРИЦА

Змајевачка-израда бетонске риголе

РАКОВИЦА

Тунел Кошутњак-Пионирска-припрема

СУРЧИН

Шиљина-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Пркосава-Стрмово-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Брештанска-банкине

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЈКП "Београд пут"

База Раља-израда ваге

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

ГО Стари град-запреке

САВСКИ ВЕНАЦ

Савска-запреке

ПАЛИЛУЛА

Зрењанински пут-запреке

ГО Палилула-запреке

ГРОЦКА

ОШ Алексе Шантића-запреке

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Кумодрашка угао Кружним путем-асфалт

Радоја Домановића-ровокопач,компресор

Давидовићева-ровокопач,компресор

Петра Зрињског-ровокопач,компресор

Белостенска-ископ,бетон

Београдска-ископ,бетон

Владике Рада угао Пулицарева-ископ,бет.

Саве Ковачевића-компресор

1.маја-компресор

Дубљанска-компресор,асфалт

Стојана Протића-компресор,асфалт

Радослава Грујића-асфалт

Трг Славија-асфалт

Батутова-компресор

Милошев кладенац-компресор

Кировљева-ровокопач

Др,Јелена и Бранка Карађорђевића-асфалт

Карпошева-ровокопач

Саве Ковачевића-бетон

Светосавска-асфалт

29.новембар-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Кванташка пијаца-компресор

II A 148 Миросаљци-Сибница-припрема

II Б 346 Пут за Рипањ-монтажа ел.ограде на бет. пропусту