РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

12.07.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Светогорска-фреза,припрема

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-припрема,фреза,ризла

Пут за Колонију-опсецање

Пут за Клење-опсецање

Грчића Миленка-компресор

Војводе Степе-припрема

Васе Чарапића-Бели поток-припрема

13.Нова-Зуце-асфалт

ЗЕМУН

Партизанска 2.део-припрема

ПАЛИЛУЛА

Душана Милошевића-асфалт

Деспотовачка 2.део-компресор

ВРАЧАР

Јужни булевар угао Ђердапска-припрема

ЗВЕЗДАРА

Цветанова ћуприја-асфалт

ЧУКАРИЦА

Палисадска-припрема

Авалска-асфалт

Водоводска-Макишка-кошење

Шавничка-припрема

Београдска-припрема

Палисадска угао Белим врелом-санација провале

Ратка Митровића угао А.Јоксимовића-санација провале

СУРЧИН

Обилићев венац-припрема

ГРОЦКА

Добривоја Михајловића-Живковац-ризла,ископ канала

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-израда ивичњака,ровокопач

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост преко аутопута у улици Војислава Илића-кројење и савијање лима за ограду на пешачкој стази

ОБРЕНОВАЦ

Мост у улици Баљевачки пут-израда оплате и арматуре за ивичну греду моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Михајла Аврамовића-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Бул. М.Миланковића-асфалт

Бул.Др.Зорана Ђинђића-припрема

Музеј савремене уметности-ограде

ПАЛИЛУЛА

Драгиње Адамовић-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Војислава Илића-припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Влајковићева-компресор

Пастерова-компресор

Краљице Наталије-компресор

Омладинских бригада-компресор

Бул.Др.Зорана Ђинђића-компресор

Загорска-асфалт

Игора Васиљева-припрема

Трнска-компресор

Хаџи Милентијева-компресор

Хаџи Ђерина-асфалт

Молерова-асфалт

Војводе Хрвоја-асфалт

Стојана Протића-асфалт

Шуматовачка-асфалт

Руже Јовановић-припрема

Косте Трифковића-припрема

Бекерелова-припрема

Петков кладенац-компресор

Александра Белића-асфалт

Петраркина-асфалт

Краља А.Обреновића-опсецање,асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Стари пут-МЗ Влашко поље-банкине,ризла