РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

12.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар војводе Мишића-компресор

ВОЖДОВАЦ

Беранска-асфалт

Калемарска-компресор,асфалт

Краља Остоје-компресор,асфалт

Мокролушка-компресор,асфалт

Трише Кацлеровића-фреза

10.Нова-Пиносава-припрема

Браће Јерковић-асфалт

 НОВИ БЕОГРАД

Европска-припрема,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Ковачева-асфалт

Првомајска-М М Луг-припрема

ЧУКАРИЦА

Стевана Филиповића-припрема

Благоја Паровића угао Кнеза Вишеслава-бетон

РАКОВИЦА

Богдана Жерајића-опсецње,асфалт

Димитрија Вученова-опсецање,асфалт

Борска угао Хасанагинице-опсецање,асфалт

Мраковачка-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

 ГРОЦКА

Стевана Синђелића-припрема

Годњичка-банкине

 ЛАЗАРЕВАЦ

Душка Радовића-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Мостар(саобраћајна петља)-фарбање стубова и зидова

 ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.Николе Тесле-припрема

ЗВЕЗДАРА

Косте Таушановића-леж.пол.

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Булевар ослобођења-припрема

Гандијева-припрема

Нехруова-припрема

Јурија Гагарина-припрема

Душана Вукасовића-припрема

Батајнички друм-асфалт

Вртларска-асфалт

Косовска-асфалт

Мозерова-асфалт

Караматина-асфалт

Романијска-асфалт

Томице Поповића-асфалт

Херцеговачка-асфалт

Крајишка-асфалт

Шимановачка-асфалт

27. марта-припрема

Маријане Грегоран-асфалт

Стевана Дукића-асфалт

Хусинских рудара-асфалт

Београдска-асфалт

Алексе Ненадовића-асфалт

Анастаса Јовановића-асфалт

Војводе Бране угао Митрополита Мраовића - компресор

Црвено барјаче-бетон

Суседградска-бетон,асфалт

Водоводска-асфалт

Кнежевачка-бетон

Патријарха Јоаникија-бетон

Рипањски пут-припрема

 ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 343 В.Моштаница-Ибарска магистрала-фреза,асфалт

Илије Ђуричића-асфалт

Моше Пијаде-асфалт

Авалски пут-компресор

II A 149 Кружни пут-Бели поток-израда оплате и арматуре за горњу бетонску галерију

II A 148 Степојевац-Велики Црљани-опсецање,асфалт

Реснички пут-припрема

Подавалска-фреза

Милеве Марић Ајнштајн-компресор

Милутина Миланковића-компресор

Устаничка - Мељак-ископ,рециклажа