РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

11.07.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Светогорска-фреза,припрема

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-припрема,асфалт,фреза

Пут за Колонију-бетон

Кумодрашка угао Кружни пут-санација провале

Заплањска угао са Јована Бјелића-асфалт

Заплањска угао са Мирче Ацева-асфалт

Васе Чарапића-Бели поток-припрема

13.Нова-Зуце-асфалт

ЗЕМУН

Партизанска 2.део-припрема

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-тротоар-асфалт

Јаше Продановића угао Таковска-компресор,асфалт

Деспотовачка-компресор

Деспотовачка 2.део-компресор

ВРАЧАР

Јужни булевар угао Ђердапска-припрема

ЧУКАРИЦА

Станиславског-припрема

Палисадска-припрема

Београдска-припрема

Милована Миленковића-В.Моштаница-кошење

СУРЧИН

Обилићев венац-припрема

ГРОЦКА

Добривоја Михајловића-Живковац-ризла,ископ канала

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-израда ивичњака,ровокопач

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ОБРЕНОВАЦ

Мост у улици Баљевачки пут-израда оплате и арматуре за ивичну греду моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Михајла Аврамовића-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Бул. М.Миланковића-припрема,асфалт

Бул.Др.Зорана Ђинђића-припрема

ПАЛИЛУЛА

Драгиње Адамовић-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Војислава Илића-припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац-припрема

ГО Раковица-запреке

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Господар Јевремова-компресор

Симина-компресор

Шекспирова-асфалт

Маглајска-асфалт

Мирче Ацева 18-асфалт

Кружни пут V део-асфалт

Стевана Дубајића-асфалт

Загорска-асфалт

Игора Васиљева-припрема

Краља Милутина-компресор

Хаџи Милентијева-компресор

Хаџи Ђерина-асфалт

Шуматовачка-асфалт

Милошев кладенац-компресор

Петков кладенац-компресор

Мирјевски венац-припрема

Александра Белића-асфалт

Петраркина-асфалт

Макиш-опсецање,асфалт

Трговачка-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Петкајска-Кораћица-банкине

Петкајска-крак ка Иванчи-ризла,рециклажа