РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

11.02.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Џорџа Вашингтона-фреза,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Господара Вучића-фреза,припрема,асфалт

3.Нова-Пиносава-припрема

Пут за Колонију-Рипањ-асфалт

ЗЕМУН

Вртларска-компресор,асфалт

22.октобра-компресор,асфалт

Гундулићева-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Драгослава Срејовића-фреза,асфалт

Бранка Радичевића-припрема

Краљице Марије-фреза,асфалт

Српског хусарског пука-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког-фреза,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Витезова карађорђевића звезде-асфалт

ЧУКАРИЦА

Виноградски венац-фреза,асфалт

РАКОВИЦА

Булевар патријарха Димитрија-компресор

Варешка-компресор

БАРАЈЕВО

Цара Лазара-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Гај-Амерић-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Подземни пешачки пролаз испод ул.Булевар војводе Мишића-замена елемената конструкције надстрешнице

ЗЕМУН

Пупинов мост-монтажа заштитних ограда у сандуку моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Васе Пелагића-асфалт

Војислава Вучковића-асфалт

Аугуста Цесарца-асфалт

Ђорђа Радојловића-асфалт

Пастерова-асфалт

Тошин бунар-асфалт

Прилаз-асфалт

Радоја Дакића-асфалт

Петра Кочића-асфалт

Корушка-асфалт

Рада Кончара-асфалт

Главна-асфалт

Бежанијска-асфалт

Борчанска-асфалт

Орачка-асфалт

Светосавска-асфалт

Таковска-припрема

Милана Мијалковића-припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

II A120 Обреновац-Бргуле-компресор,асфалт

II A144 Обреновац-Уб-компресор,асфалт

Дипломатска колонија-припрема