РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

10.07.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Светогорска-фреза

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-припрема,асфалт

Пут за Колонију-бетон

Кумодрашка угао Кружни пут-санација провале

Васе Чарапића-Бели поток-припрема

13.Нова-Зуце-асфалт

ЗЕМУН

Партизанска 2.део-припрема

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-тротоар-припрема,асфалт

ВРАЧАР

Молерова-компресор

ЗВЕЗДАРА

Цветанова ћуприја-ровокопач

Батутова-компресор,асфалт

Крфска-компресор

Косте Абрашевића-асфалт

Генерала Живковића-асфалт

Суботичка-асфалт

Слободанке Данке Савић-асфалт

ГО Звездара-обиласци(ударне рупе)

ЧУКАРИЦА

Станиславског-Ратка Митровића-припрема

Палисадска-припрема

Београдска-припрема

Шавничка-припрема

РАКОВИЦА

Ослобођења-припрема

СУРЧИН

Обилићев венац-припрема

ГРОЦКА

Добривоја Михајловића-Живковац-ризла,ископ канала

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-израда ивичњака,ровокопач

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ОБРЕНОВАЦ

Мост у улици Баљевачки пут-израда и монтажа ограде

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Краљице Ане-асфалт

Михајла Аврамовића-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Бул. М.Миланковића-припрема

Бул.Др.Зорана Ђинђића-припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац-припрема

ГО Раковица-запреке

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Стевана Дубајића-асфалт

Игора Васиљева-припрема

Јастребачка угао Триглавска-компресор

Далматинска-компресор

Кнез Данилова-копресор

Хаџи Милентијева-компресор

Макензијева угао Новопазарска-асфалт

Кумановска угао Крунска-асфалт

Милошев кладенац-ровокопач

Петков кладенац-ровокопач

Владимира Гортана-компресор

Александра Белића-асфалт

Изворац угао С.Филиповића-опс.,асфалт

Макиш-опсецање,асфалт

Трговачка-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Рипањски пут-банкине

Петкајска-Кораћица-банкине,ризла

Миљаковачке стазе-припрема