РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

09.07.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-припрема

Пут за Колонију-припрема

Васе Чарапића-Бели поток-припрема

13.Нова-Зуце-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Учитеља Драгутина Прокића-асфалт

Генерала Живковића-асфалт

Суботичка-асфалт

Косте Абрашевића-асфалт

ГО Звездара-обиласци(ударне рупе)

ЧУКАРИЦА

Станиславског-Ратка Митровића-припрема

Боре Радојевића-Железник-банкине

Београдска-припрема

Шавничка-припрема

РАКОВИЦА

Пилота Михајла Петровића-кошење

Ратка Митровића-санација провале

Ослобођења-припрема

СУРЧИН

Обилићев венац-припрема

ГРОЦКА

Добривоја Михајловића-Живковац-ризла,риперовање

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-израда ивичњака,ровокопач

ОБРЕНОВАЦ

Пољане-банкине

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ОБРЕНОВАЦ

Мост преко реке Колубаре на путу Дражевац-Пољане-поправка дрвених прагова на коловозу моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Краљице Ане-асфалт

Топчидерска-Гардијска-припрема

Михајла Аврамовића-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Бул. М.Миланковића-припрема

Бул.Др.Зорана Ђинђића-припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац-припрема

ГО Раковица-запреке

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Книћанинова-припрема

Сремска-припрема

Шекспирова-припрема

Маглајска-припрема

Бањичких жртава-припрема

Бул.Др.Зорана Ђинђића-компресор

Лазе Јовановића-компресор

Загорска-компресор

Стевана Дубајића-асфалт

Игора Васиљева-припрема

Макензијева-асфалт

Кумановска угао Крунска-асфалт

Драгослава Срејовића-компресор

Трговачка-асфалт

Кнеза А.Обреновића-опсецање

ОСТАЛИ РАДОВИ

Петкајска-Кораћица-банкине,ризла