РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.06.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

ГО Савски венац-обиласци (ударне рупе)

Ђорђа Радојловића-компресор

ВОЖДОВАЦ

Калемарска-припрема

Булевар ослобођења-припрема,ризла

Крушевачка угао Томазеова-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-Ледине-банкине

ЗЕМУН

Сибињанин Јанка-припрема

Михајла Лазаревића-Угриновци-припрема

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-асфалт

ВРАЧАР

Књегиње Зорке-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Боре Продановића-припрема,асфалт

ГО Звездара-обиласци (ударне рупе)

ЧУКАРИЦА

Шавничка-припрема

Жарка Вуковића Пуцара-фреза

Владимира Роловића-асфалт

Петра Мећаве-асфалт

Макишка-опсецање

Солунских бораца-опсецање

Браће Вучковић-опсецање

Требевићка-опсецање

СУРЧИН

Војвођанска-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Пољане-Дражевац-риперовање

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Мост у ул.Стевана Филиповића-Железник-чишћење наноса и фарбање ограде на мосту

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Краљице Ане-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Бул.М.Миланковића-припрема

ЗЕМУН

МЗ Батајница-леж.полицајци

ГРОЦКА

Краља Петра-леж.полицајци

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Михајлa Аврамовића-компресор,асфалт

Љермонтова-компресор

Игњата Јоба-асфалт

Тодора Дукина-асфалт

Јове Илића-бетон

4.Флавији легије-асфалт

110.Нова-асфалт

Бул.деспота Стефана-компресор

Драгослава Срејовића-компресор

Саве Ковачевића-компресор

Ковиловска-асфалт

Игора Васиљева-ровокопач,компресор, асфалт

Булевар краља Александра-компресор

Љермонтова-компресор

Раљска-компресор

Кнеза Вишеслава угао Ратка Митровића-бетон

Радоја Марковића-бетон

Орфелинова-бетон

Аце Јоксимовића-бетон

Петра Лековића-бетон

Радничка угао Паштровићева

ОСТАЛИ РАДОВИ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема,асфалт

Вељка Рамадановића-асфалт

Римска-асфалт

Олге Миливојевић-Баћевац-ископ,камен