РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.02.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Незнаног јунака-фреза,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Теодора Драјзера-фреза

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-компресор,асфалт

Кумодрашка-компресор,асфалт

Устаничка-компресор,асфалт

Господара Вучића-фреза,асфалт

ЗЕМУН

Марије Бурсаћ-компресор,асфалт

Првомајска-компресор,асфалт

Гетеова-компресор,асфалт

Крајишка-компресор,асфалт

Угриновачки пут-асфалт

Банатска-компресор,асфалт

Цара Душана-компресор,асфалт

Кеј ослобођења-компресор,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Пљеваљска-фреза,асфалт

Мије Ковачевића-асфалт

Милана Ракића-компресор,асфалт

Мите Ружића-компресор,асфалт

Милошев кладенац-асфалт

Цветанова ћуприја-компресор,асфалт

Булевар краља Александра-фреза,асфалт

ЧУКАРИЦА

Бранка Радичевића-Железник-асфалт

Водоводска-припрема

Љешка-компресор,асфалт

Николаја Гогоља-компресор,асфалт

Ђорђа Огњановића-компресор,асфалт

Кнеза Вишеслава-компресор,асфалт

Ваљевска-компресор,асфалт

РАКОВИЦА

Пилота Михајла Петровића-компресор,асфалт

Варешка-компресор,асфалт

БАРАЈЕВО

Цара Лазара-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ПАЛИЛУЛА

Тина Ујевића-монтажа пешачке ограде на тротоару

ЗЕМУН

Пупинов мост-монтажа заштитних ограда у сандуку моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

Борчанска-припрема

Радоја Дакића-припрема

Доситејева-припрема

Гарсије Лорке-асфалт

Благоја Паровића-асфалт

Зрмањска-асфалт

29.новембра-Железник-припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

Дипломатска колонија-припрема

II A145 Стублине-Бргуле-припрема,асфалт