РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

06.07.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Топчидерска-припрема

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-припрема,асфалт

Пут за Колонију-припрема

Црнотравска-опсецање

13.Нова-Зуце-асфалт

ЗЕМУН

Сибињанин Јанка-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-припрема

ВРАЧАР

Јужни булевар угао Ђердапска-припрема

ЗВЕЗДАРА

Учитеља Драгутина Прокића-пикамер

Генерала Живковића-асфалт

Суботичка-асфалт

Косте Абрашевића-асфалт

Раваничка-компресор

Улцињска-компресор

Јорја Тадића-асфалт

ЧУКАРИЦА

Станиславског-Ратка Митровића-асфалт

Шавничка-припрема

РАКОВИЦА

Пилота Михајла Петровића-кошење

Стојана Јанковића-припрема

Ослобођења-припрема

СУРЧИН

Обилићев венац-припрема

ГРОЦКА

Добривоја Михајловића-Живковац-риперовање

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-израда ивичњака,ровокопач

ОБРЕНОВАЦ

Пољане-банкине

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Подземни пешачки пролаз испод ул.Булевар Михајла Пупина код ПЦ Ушће-чишћење сливничких решетки у пролазу

Мост преко ауто-пута у ул.Булевар уметности-израда бетонских плоча за пешачку стазу моста

ОБРЕНОВАЦ

Мост преко реке Колубаре на путу Дражевац-Пољане-поправка дрвених прагова на коловозу моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Краљице Ане-фреза

Михајла Аврамовића-припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Книћанинова-припрема

Паунова-бетон

Лазе Јовановића-компресор

Војвођанских бригада-компресор

Севастократора Влатка-компресор

Загорска-компресор

Стевана Дубајића-асфалт

Игора Васиљева-припрема

Макензијева угао Новопазарска-припрема

Кумановска угао Крунска-асфалт

Господара Вучића-асфалт

Александра Белића асфалт

Николаја Гогоља-опсецање,асфалт

Петра Лековића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

Петкајска-Кораћица-банкине,ризла