РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

06.01.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ЗЕМУН

Магистратски трг,Господска- припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

РАКОВИЦА

Тунел Кошутњак-Пионирска-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог- израда решетки сливника

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Паунова-бетон

Војводе Степе-бетон

Јове Илића-бетон

Лагумска-бетон

Главна-бетон

Давидовићева-бетон

Кнез Данилова-бетон

Данице Јовановић-ископ,бетон

Младена Јосића-ископ,бетон

1. Сутјеска-ископ,бетон

Моравске дивизије-ископ,бетон

Панонска-ископ,бетон

Мите Ружића-компресор

Карпошева-бетон

Рада Драинца-бетон

Немировић Данчека-бетон

Недељка Чабриновића-бетон

Рељковићева-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II A 148 Миросаљци-Сибница-припрема

II Б 346 Пут за Рипањ-монтажа ел.ограде на бет. пропусту