РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Црнотравска-асфалт

ВРАЧАР

Булевар Краља Александра угао Кнегиње Зорке-компресор

ЧУКАРИЦА

Стевана Филиповића-припрема,асфалт

РАКОВИЦА

Краљице Јелене-асфалт

Николе Мараковића-асфалт,опсецање

Српских ударних бригада-асфалт

Рељковићева-асфалт

Михајла Станојевића-асфалт,опсецање

Косте Живановића-асфалт,опсецање

Ивана Мичурина-асфалт,опсецање

Натошићева-опсецање,опсецање

ГРОЦКА

Милета Церовца-Врчин-асфалт

Стевана Синђелића-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Пољане-Дражевац-банкине

 МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Саобраћајна петља "Мостар"-фарбање стубова и зидова петље и уклањање плаката

ЗВЕЗДАРА

Мост у ул.Матице Српске-израда бетонских плоча за пешачку стазу моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.Николе Тесле-припрема

Омладинских бригада-асфалт

БАРАЈЕВО

Маршала Тита-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Љубићка - Данијелова-компресор

Браће Јерковић-асфалт

Македонска-припрема

Немањина-припрема

Војвођанска-припрема

Д. Васића угао Угриновачки пут 2.део-прип.

Браће Витомировић-припрема

Вртларска-ровокопач

Улица ЈНА-припрема

Братства и Јединства-припрема

Беле Бартока-припрема

1.Сутјеска-асфалт

Лафонтеова-асфалт

Пеке Тепавчевића-асфалт

Браства и Јединства-асфалт

Лоле Рибара-асфалт

Вишњичка-асфалт

Драгослава Срејовића-асфалт

109 нова-асфалт

Војина Ђурашиновића-припрема

Пере Вељковића-припрема

Бранка Ћопића угао Матице Српске-прип.

Школски трг-асфалт

Милићева-асфалт

Сопоћанска-асфалт

Браће Лимијер-компресор,асфалт

Орфелинова угао Ж.В.Пуцара-компр.,асфалт

Зрмањска-компресор,асфалт

Пожешка-компресор,асфалт

Ваљевска-компресор,асфалт

Београдског батаљон-компресор,асфалт

Суседградска-бетон

Рипањски пут-ископ,бетон

 ОСТАЛИ РАДОВИ

Читачка-припрема,асфалт

II Б 343 В.Моштаница-Ибарска магистрала-фреза,асфалт

Моше Пијаде-Врчин-припрема

Реснички пут-припрема

II А 148 Степојевац-В.Црљани-асфалт

Спој Рајковца и села Младеновац-ризла

Братства и јединства-рециклажа

Устаничка Мељак-ископ