РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.01.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ЗЕМУН

Магистратски трг,Господска- припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

РАКОВИЦА

Тунел Кошутњак-Пионирска-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог- израда решетки сливника

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ЗЕМУН

ГО Земун-демонтажа запрека

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Маршала Бирјузова-компресор,бетон

Македонска-компресор,бетон

Толстојева-бетон

Васе Пелагића-бетон

Паунова-бетон

Дарвинова-бетон

Витановачка-бетон

Кумодрашка-бетон

Јове Илића-бетон

Лагумска-бетон

Данице Јовановић-ископ,бетон,компресор

Бруска-ископ,бетон,компресор

6. блок Сутјеска 1-ископ,бетон

7. блок Сутјеска-ископ,бетон

Радослава Грујића-бетон

Церска угао Ђердапска-бетон

Карпошева-асфалт,бетон

Љешка-асфалт

Лазара кујунџића-асфалт

Мајданска-асфлат

Рада Драинца-бетон

Немировић Данчека-бетон

Недељка Чабриновића-бетон

Брђанска-бетон

Миодрага Вуковића-бетон

Ибарски пут-бетон

Милисава Горуновића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II A 148 Миросаљци-Сибница-припрема

II Б 346 Пут за Рипањ-монтажа ел.ограде на бет. пропусту