РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

04.01.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ЗЕМУН

Магистратски трг,Господска- припрема

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог - асфалт

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

ЗЕМУН

Косовска-компресор

ЗВЕЗДАРА

Душка Радовића-компресор

Вјекослава Ковача-компресор,асфалт

РАКОВИЦА

Тунел Кошутњак-Пионирска-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Брештанска-банкине

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог- израда решетки сливника

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Скупштина Србије-демонтажа запрека

НОВИ БЕОГРАД

ГО Нови Београд-демонтажа  запрека

ЗЕМУН

ГО Земун-демонтажа запрека

ПАЛИЛУЛА

Зрењанински пут-демонтажа запрека

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Јове Илића-бетон

Дарвинова-бетон

Јове Илића-бетон

Витановачка-бетон

Овчански пут-припрема

Винка Грдана-припрема

Михајла Петровића-припрема

Олге Јовичића-припрема

Саве Ковачевића-компресор

Данице Јовановић-ископ,бетон

Бруска-ископ,бетон

Миргородска-ископ,бетон

Попова бара 3.Нова-ископ,бетон

Попова бара 4 улица-ископ,бетон

Вељунска-компресор

Визељска-компресор

Десанке Максимовић-асфалт

Браничевска-асфалт

Дубљанска-асфалт

Батутова-компресор,асфалт

Богољуба Чукића-асфалт

Зрмањска-асфалт

Трешњевачка-асфалт

Брђанска-бетон

Миодрага Вуковића-бетон

Ибарски пут-бетон

Милисава Горуновића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

Цара Душана угао Северна тангента-компресор

II A 148 Миросаљци-Сибница-припрема

II Б 346 Пут за Рипањ-монтажа ел.ограде на бет. пропусту