ЈКП “Београд пут” врши услуге асфалтирања за трећа лица. Потребно је да доставите захтев у коме је тачно назначена Ваша адреса, квадратура и коју врсту радова желите.
Захтев пошаљите на факс 3302-848 или електронском поштом на tehnickasluzba@beogradput.com .
Након разматрања Вашег захтева добићете одговор.